TruyenCV.Vip

Xuyên Qua Ẩn Núp Triệu Hoán Mười Năm, Chấn Kinh Dị Giới!

Xuyên Qua Ẩn Núp Triệu Hoán Mười Năm, Chấn Kinh Dị Giới!

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 14:59:59 22/11/2022

Giới thiệu truyện "Xuyên Qua Ẩn Núp Triệu Hoán Mười Năm, Chấn Kinh Dị Giới!"

Xuyên qua trở thành Trấn Nam Vương con thứ, bên trên có con vợ cả đại ca, mười lăm tuổi tấn cấp cao phẩm. Dưới có đích muội, bảy tuổi nhập phẩm, đánh vỡ hoàng triều ghi chép.

Tại vương phủ tìm không thấy đường ra Chu Hạo, chỉ có thể sớm lựa chọn tiến về mình đất phong.

Nhưng cái này thế lực triệu hoán hệ thống, lại là cái gì tình huống?