TruyenCV.Vip

Võng Du: Ta Mới Mở 99 Cái Quang Hoàn Mà Thôi

Võng Du: Ta Mới Mở 99 Cái Quang Hoàn Mà Thôi

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 03:29:04 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Võng Du: Ta Mới Mở 99 Cái Quang Hoàn Mà Thôi"

【 không hệ thống + bạo lực nghiền ép + dung hợp hiện thực + thần minh thế giới quan 】

Dị giới xâm lấn, Lam Tinh chôn vùi.

Tô Vũ trở lại siêu hiện thực trò chơi « vĩnh hằng » mở ra trước một giây.

Thu hoạch duy một thiên phú: Quang hoàn chi chủ.

Quang hoàn hiệu quả gấp bội, tiêu hao cũng chỉ có 1%!

Cảm giác tiên tri, bạo lực tăng lên!

Thoát ly chức nghiệp hạn chế, toàn hệ toàn tu.

Thoát ly trang bị hạn chế, mở ra thứ hai ngăn sáo trang, nghiền ép hết thảy!

"Ta ở nhân gian đều vô địch, không cùng thần chiến cùng ai chiến!"

"Ta đều vô địch, một đao trảm thần cũng rất hợp lý a?"