TruyenCV.Vip

Võng Du: Bắt Đầu Vạn Lần Cướp Đoạt!

Võng Du: Bắt Đầu Vạn Lần Cướp Đoạt!

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 05:28:49 07/09/2022

Giới thiệu truyện "Võng Du: Bắt Đầu Vạn Lần Cướp Đoạt!"

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tần Phong trọng sinh trở lại huyết nguyệt giáng lâm cùng ngày.

Bắt đầu giáng lâm thế giới game online, thu được cấp SSS thiên phú [ vạn lần cướp đoạt ].

Chỉ cần đánh giết mục tiêu liền có thể tùy cơ cướp đoạt vạn vật!

"Keng! Ngươi phát động cướp đoạt thiên phú, thu được điểm thuộc tính +1; ngươi phát động tăng cường gấp vạn; thu được điểm thuộc tính +1 vạn điểm!"

"Keng! Ngươi phát động cướp đoạt thiên phú, thu được vô địch buff, ngươi phát động tăng cường gấp vạn; buff kéo dài thời gian, vĩnh cửu!"

Khu Anh Hoa người chơi: "Van cầu ngươi ngươi không muốn nhằm vào Anh Hoa đại khu, ô ô ô. . . Thần linh cường giả đều bị giết xuyên!"

Khu Phiêu Lượng người chơi: "Báo cáo báo cáo, người này mở hack!"

Hoa Hạ người chơi: "Đại lão ngưu bức, trấn áp hư không! Chân đạp ma quật! Quét ngang hết thảy ngoại khu người chơi!"

--------------

Giới thiệu đã nói rõ có yếu tố 'Háng' nặng, bác nào nuốt không trôi thì back ra, đừng vào chửi gây đau thương

Truyện full 500c, tàu nhanh trong tuần