TruyenCV.Vip

Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học

Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:13:08 30/11/2022

Giới thiệu truyện "Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học"

Tiên nhân phủ ta đỉnh , kết tóc thụ trường sinh.

IBMz15 , 190 miếng CPU , 40T nội tồn , 122 ức tinh thể quản

Mang theo tùy thân phòng máy không gian đi tới tu tiên thế giới , tại IBMz15 trợ giúp bên dưới tu tiên cố sự.

Tất cả vì trường sinh!