TruyenCV.Vip

Trưởng Sinh Theo Thạch Tháp Bắt Đầu

Trưởng Sinh Theo Thạch Tháp Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 18:02:20 09/10/2022

Giới thiệu truyện "Trưởng Sinh Theo Thạch Tháp Bắt Đầu"

Một buổi sáng xuyên thành tháp, may mắn được Trường Sinh đạo quả.

Năm tháng với ta như mây trôi, tế tự mới có thể được may mà.

Có thể giữ tháp che chở xã tắc, cũng có thể đồ tiên loạn thế hùng.

Tiên tháp ? Ma tháp ?

Bầu rượu độ hồng trần, vương triều thành cổ khâu.

Tháp tự Bất Hủ.

. . .