TruyenCV.Vip

Trường Sinh Đồ

Trường Sinh Đồ

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 13:45:27 11/11/2022

Giới thiệu truyện "Trường Sinh Đồ"

《 Âm Phù kinh 》 có nói: Hắn trộm cơ vậy. Thiên hạ chớ có thể gặp, chớ có thể biết.

Hứa Hồng xuyên việt qua dị giới, phát hiện trong đầu thêm ra một quyển 《 Trường Sinh đồ 》.

Dựa vào cái này, không chỉ có thể thời gian thực giám sát chính mình cùng tuổi thọ của người khác, còn có thể trộm lấy Thiên Cơ, nhường năng lực cùng tuổi thọ lẫn nhau chuyển đổi.

Trường Sinh đồ, cầu Trường Sinh.

Thế là, Hứa Hồng định ra một cái tiểu mục tiêu... Muốn sống một trăm triệu năm.