TruyenCV.Vip

Trực Tiếp: Cõi Âm Chữa Trị Hằng Ngày, Ta Là Bạch Vô Thường

Trực Tiếp: Cõi Âm Chữa Trị Hằng Ngày, Ta Là Bạch Vô Thường

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 01:16:19 19/11/2022

Giới thiệu truyện "Trực Tiếp: Cõi Âm Chữa Trị Hằng Ngày, Ta Là Bạch Vô Thường"

Giang Lâm là một tên Bạch Vô Thường, hằng ngày tiếp dẫn vong hồn, báo mộng.

Ngày nào đó thu được cõi âm trực tiếp hệ thống, tuyên dương địa phủ văn hóa liền có thể có khen thưởng.

Từ đây, nhân gian có thêm một cái thần kỳ phòng trực tiếp, liên tiếp nhân gian cùng cõi âm.

Phòng trực tiếp hằng ngày: "Quỷ: Ngươi đừng tới đây!"

"Này thật là · trầm cảm hằng ngày!"

"Người dẫn chương trình, ngươi giúp ta hỏi một chút bà nội ta, có hay không ngàn tỉ gia sản để cho ta?"

"Vô Thường đại nhân, lại có người ở tìm đường chết, ngươi nhanh cho hắn khoa phổ một xuống Địa ngục." . . .

Tìm đường chết? Làm việc? Mười tám tầng Địa ngục tìm hiểu một chút?