TruyenCV.Vip

Truất Long

Truất Long

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 14:11:43 29/11/2022

Giới thiệu truyện "Truất Long"

Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân, năm ngàn năm phong hoa mưa bụi, thị phi thành bại quay đầu không!


Này phương thiên địa có rồng.

Hình rồng bách thái, không phải là ít, hoặc bơi Vu Giang Hải, hoặc bay tại núi cao, hoặc nấp trong Cửu U, hoặc dọn ra tại trong mây.

Một khi phấn khởi, là được nuốt gió hàng tuyết, dẫn Giang hoa sông, rơi lôi phun lửa, phân núi tránh biển.

Nơi này nhân gian cũng có long.

Nhân trung chi long, lòng ôm chí lớn, bụng có lương mưu, có bao giấu vũ trụ cơ hội, ấp úng thiên địa chí.

Tạm thời cơ hội phát, là được phiên vân phúc mưa, quyết thế phân dã, định đỉnh hỏi, chứng vị thành rồng.

Làm một lạc đường người xuyên việt, Trương Hành ban đầu cũng muốn thành rồng, nhưng sau đó, hắn phát hiện cái này hành làm cuốn thật lợi hại, liền quyết định đổi nghề, đi truất rơi quần long.

Cái gọi là đi khắp thiên hạ đường, dùng thiên địa khắp nơi thông, truất khắp thiên hạ long, dùng thế gian người người có thể là long.

Đây là một cái lão bộ xuyên qua câu chuyện.