TruyenCV.Vip

Trộm Mộ: Bắt Đầu Đánh Dấu Phong Hậu Kỳ Môn

Trộm Mộ: Bắt Đầu Đánh Dấu Phong Hậu Kỳ Môn

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 17:09:54 15/11/2022

Giới thiệu truyện "Trộm Mộ: Bắt Đầu Đánh Dấu Phong Hậu Kỳ Môn"

Tô Cảnh xuyên việt trộm mộ tổng hợp thế giới.

Bắt đầu truyền thừa Võ Đang Vương Dã! Võ Đang Vương Dã, tám kỳ kỹ một trong Phong Hậu Kỳ Môn truyền nhân!

Thái Cực quyền: Âm thủ nhu kình, Dương thủ cương kình! Cương nhu cùng tồn tại, quyền thuật vô địch!

Phong Hậu Kỳ Môn: Ta tức là phương vị, ta tức là cát hung! Thiên địa tại ác, hóa ngô vi vương!

Đánh dấu các đại cổ mộ, ma nữ, bánh chưng, một đường quét ngang!

Ta tên Tô Cảnh, thường thường không có gì lạ nam nhân ~