TruyenCV.Vip

Trên Địa Cầu Cao Ốc Cuối Cùng

Trên Địa Cầu Cao Ốc Cuối Cùng

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 09:27:03 31/10/2022

Giới thiệu truyện "Trên Địa Cầu Cao Ốc Cuối Cùng"

Vương Tuyên tiến vào quảng trường Long Mậu, bị nhốt trong đó , chờ hắn thật vất vả rời đi, nguyên lai...

Đây đã là trên Địa Cầu cuối cùng một tràng cao ốc.

—— ——