TruyenCV.Vip

Trấn Long Đình

Trấn Long Đình

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 12:14:56 19/11/2022

Giới thiệu truyện "Trấn Long Đình"

Quốc thuật lưu, Võ Đạo thông thiên, Trấn Long Đình, quét ngoại bang. . . Từ Đại Đao Vương Ngũ bắt đầu, nhìn ta phản Thanh diệt Dương, đánh ra một cái tươi sáng càn khôn!