TruyenCV.Vip

Tổng Võ: Người Khác Luyện Võ Ta Tu Tiên

Tổng Võ: Người Khác Luyện Võ Ta Tu Tiên

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 18:57:07 27/10/2022

Giới thiệu truyện "Tổng Võ: Người Khác Luyện Võ Ta Tu Tiên"

"Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này là Đại Lực Ưng Trảo Công!"

"Đây chính là Đại Lực Ưng Trảo Công, chỉ bất quá ta luyện đến một trăm hai mươi tầng."

"Thổ nạp công năng phi thăng, ngươi biên cố sự cũng phải có điểm ranh giới cuối cùng."

"Luyện đến một vạn tầng, ngươi cũng có thể làm được."

Không biết cái gì, rõ ràng rất phổ thông võ công, đến Ngô Trùng trong tay, luyện luyện liền biến hình.

Ngô Trùng: Ta hết thảy đều là cố gắng tới, chỉ là hơi dùng một chút xíu điểm kinh nghiệm.