TruyenCV.Vip

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Chiêu Mộ Hắc Ảnh, Quét Ngang Vô Địch!

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Chiêu Mộ Hắc Ảnh, Quét Ngang Vô Địch!

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 06:22:16 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Toàn Dân Lĩnh Chủ: Chiêu Mộ Hắc Ảnh, Quét Ngang Vô Địch!"

Toàn cầu mấy tỉ nhân loại chuyển sinh Chiến Tranh đại lục, trở thành một phương lĩnh chủ, cùng vạn tộc tranh bá.

Mỗi người đều sẽ tùy cơ thu hoạch được chiêu mộ binh chủng quyền lực, chiêu mộ các loại cường đại binh chủng, lẫn nhau cướp đoạt tư nguyên.

Lý Nguyên chiêu mộ binh chủng, là Hắc Ảnh binh đoàn. Vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, vì giết chóc mà thành chiến tranh lợi khí.

Binh phong sở chỉ, đều là vì vương thổ! Theo lĩnh chủ đến thành chủ, lại đến tuyên cổ bất hủ Hắc Ảnh vương triều, một đường quét ngang vô địch!

Danh sách chương Toàn Dân Lĩnh Chủ: Chiêu Mộ Hắc Ảnh, Quét Ngang Vô Địch!