TruyenCV.Vip

Toàn Cầu Tai Biến: Võ Công Của Ta Tự Động Tu Luyện

Toàn Cầu Tai Biến: Võ Công Của Ta Tự Động Tu Luyện

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 17:08:23 03/09/2022

Giới thiệu truyện "Toàn Cầu Tai Biến: Võ Công Của Ta Tự Động Tu Luyện"

Lục Xung xuyên qua đến cùng mẫu tinh giống thật mà là giả Cao Võ Lam Tinh, giác tỉnh võ công tự động hệ thống tu luyện.

Nạp Khí Quyết 365 ngày không gián đoạn tu luyện, tu vi không có bình cảnh;

Khai Bi Thủ biết sỉ sau dũng, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, đột phá đến lớn thành;

Kim Chung Tráo cảm giác mình còn có thể cấp cứu, tự mình thôi diễn trở thành võ học cấp Thần. . .