TruyenCV.Vip

Toàn Cầu Tai Biến Chi Thiết Huyết Tiến Hóa

Toàn Cầu Tai Biến Chi Thiết Huyết Tiến Hóa

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 04:42:59 08/10/2022

Giới thiệu truyện "Toàn Cầu Tai Biến Chi Thiết Huyết Tiến Hóa"

Hiệu ứng nhà kính dẫn đến lưỡng cực sông băng hòa tan, thâm tàng dưới mặt đất ức vạn năm viễn cổ virus bộc phát, hiện đại đô thị trở thành phế tích, ngày tận thế tới!

Trên Địa Cầu các loại sinh vật, bắt đầu ra vào hiện các loại không thể tưởng tượng tiến hóa!

Phim khoa học viễn tưởng bên trong người biến dị, truyền thuyết thần thoại bên trong Thần thú, nhao nhao xuất hiện! Nhân loại sau này ở đâu?

Sống lại một đời Hàn Trọng, thề phải nghịch thiên quật khởi, đi tại tất cả tiến hóa sinh vật hàng đầu!