TruyenCV.Vip

Thức Tỉnh Giám Định Thuật, Phát Hiện Nữ Nhi Đến Từ Tương Lai

Thức Tỉnh Giám Định Thuật, Phát Hiện Nữ Nhi Đến Từ Tương Lai

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:56:04 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Thức Tỉnh Giám Định Thuật, Phát Hiện Nữ Nhi Đến Từ Tương Lai"

( quyển sách lại tên « Thức Tỉnh Giám Định Thuật, Ta Nữ Nhi Có Đại Đế Chi Tư »)

Linh khí khôi phục, cao võ thế giới.

Một cái tự xưng đến từ tương lai nữ hài tìm tới Mạc Phàm.

Mạc Phàm: "Ngươi biết ta của tương lai? Vậy ta về sau công thành danh liền, võ công cái thế, vô địch thiên hạ không có?"

Nữ hài: "Tương lai ngươi, danh chấn thiên hạ, võ công cái thế, vô địch thiên hạ, tráng niên mất sớm. . ."

Mạc Phàm mặt đen: "Mau mau cút, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm, cha ngươi mới tráng niên mất sớm!"

Nữ hài: "Kỳ thật ta là ngươi nữ nhi. . ."

Mạc Phàm khí run lạnh, quyền đầu cứng.

Nhưng mà lúc này, Mạc Phàm phát hiện tự mình đã thức tỉnh có thể nhìn thấy vạn vật tin tức Giám Định Thuật.

【 Mạc Huỳnh Huỳnh, 18 tuổi, Trúc Cơ nhất trọng, đến từ 27 năm sau, ngoài ý muốn tao ngộ thời không khe hở, xuyên qua đến cái niên đại này, thức tỉnh vô địch thể chất, có Đại Đế chi tư. 】

Mạc Phàm: "? ? ?"