TruyenCV.Vip

Thẻ Ngàn Năm Bug, Bị Hệ Thống Gài Bẫy Rời Núi

Thẻ Ngàn Năm Bug, Bị Hệ Thống Gài Bẫy Rời Núi

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 19:06:06 28/08/2022

Giới thiệu truyện "Thẻ Ngàn Năm Bug, Bị Hệ Thống Gài Bẫy Rời Núi"

Giang Ngô chỉ muốn an tĩnh đương một cái bế quan mỹ nam tử, hắn lại có cái gì sai đâu?

Cũng không có lương tâm hệ thống, lại đem hắn bế quan phòng cho triệt để hàn chết, liền ngay cả một cái khe hở cũng không cho.

Giang Ngô thật vất vả cá ướp muối hai ngàn năm, bây giờ lại muốn bị bách đông chạy tây chạy 996 đi làm.

"Hệ thống ngươi là chó đi!"

【 Gâu Gâu! 】

Giang Ngô "..."