TruyenCV.Vip

Thể Chất Này Tiện Nghi Bán

Thể Chất Này Tiện Nghi Bán

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 13:44:20 27/08/2022

Giới thiệu truyện "Thể Chất Này Tiện Nghi Bán"

Người qua đường: "Ông chủ , ta muốn Khắc Tinh thể chất, cộng thêm tu tiên hệ thống, có thể tiện nghi một chút sao?"

Thư Tiểu Bạch: "Khắc Tinh thể chất bán xong, người Saiyan thể chất hoặc là, cho ngươi bớt hai mươi phần trăm."