TruyenCV.Vip

Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô

Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 13:17:22 21/12/2022

Thẻ:

Giới thiệu truyện "Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô"

Học sinh nghèo Trần Hiên, trong lúc vô tình thu hoạch được tuyệt thế Tà Y truyền thừa, tập được Y Đạo Thánh Thủ, mở ra thấu thị Thần Đồng, từ đó ngang dọc Hoa Đô, tuỳ tiện phong lưu!

Truyện có hay có dở, giống như đời có lúc xui có lúc hên, không ai mong muốn nên các bạn nào không thích or không hợp có thể nhẹ nhàng cáo lui.

Các bạn đọc truyện có bức xúc vui lòng cmt lịch sự tế nhị, thế hệ số rồi nói gắt quá người ta khinh . Cảm tạ !!!

Nhận ủng hộ số lượng vô hạn :))