TruyenCV.Vip

Thần Hào: Thi Lên Đại Học, Hệ Thống Ban Thưởng Mười Tỷ

Thần Hào: Thi Lên Đại Học, Hệ Thống Ban Thưởng Mười Tỷ

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 06:50:55 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Thần Hào: Thi Lên Đại Học, Hệ Thống Ban Thưởng Mười Tỷ"

【 thần hào 】+ 【 giáo hoa 】+ 【 sảng văn 】+ 【 vô logic 】

Cấp ba Cố Văn Thanh, trói định thần hào hệ thống.

Thi đậu một bản đại học liền ban thưởng một trăm ức.

Đại học khai giảng, một tay mở Ferrari Cố Văn Thanh thanh danh lan truyền lớn.

"Trên thế giới sở hữu phiền não, 99. 999% đều là bởi vì nghèo khó."

Cố Văn Thanh mắt nhìn vạn ức tiền tiết kiệm ngân hàng thẻ, cảm khái nói ra.

Quyển sách lại tên: ( vạn ức phú ông không có khả năng còn trẻ như vậy )

( thích ta giáo hoa đã đủ nhiều, các ngươi đừng ở dựa đi tới. )

ps: Vô não thoải mái liền xong việc!