TruyenCV.Vip

Tần Thời: Vô Song Đạo Soái

Tần Thời: Vô Song Đạo Soái

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 22:30:52 22/10/2022

Giới thiệu truyện "Tần Thời: Vô Song Đạo Soái"

Lý Huyền Khanh xuyên việt Tần Thời giang hồ, thu được Đạo Soái hệ thống.

"Keng, kí chủ trộm lấy thành công, khen thưởng 3 năm tu vi, tuyệt thế khinh công Đạp Nguyệt Lưu Hương."

"Keng, kí chủ trộm lấy thành công, khen thưởng 3 năm tu vi, tuyệt thế võ học Tiểu Lý Phi Đao."

"Keng, kí chủ trộm lấy thành công, khen thưởng 6 năm tu vi, thiên nhân tâm pháp Trường Sinh Quyết."

"Keng, kí chủ trộm lấy thành công, khen thưởng 6 năm tu vi, thiên nhân võ học Nhất Kiếm Tiên Nhân Quỵ."

". . ."

Đạo Soái dạ lưu hương, uy danh chấn động bát phương!