TruyenCV.Vip

Tận Thế Từ Ác Mộng Bắt Đầu

Tận Thế Từ Ác Mộng Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 14:01:28 05/09/2022

Giới thiệu truyện "Tận Thế Từ Ác Mộng Bắt Đầu"

Sợ hãi phá vỡ mộng cùng hiện thực giới hạn, không phân rõ cái nào là hiện thực, cái nào là hư ảo, khi ác mộng chân chính giáng lâm thời điểm, không ai có thể chỉ lo thân mình.

Cái này đã là một trận nguy hiểm, cũng là một lần kỳ ngộ.