TruyenCV.Vip

Tận Thế: Bắt Đầu Một Chiếc Thuyền

Tận Thế: Bắt Đầu Một Chiếc Thuyền

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 07:21:30 14/09/2022

Giới thiệu truyện "Tận Thế: Bắt Đầu Một Chiếc Thuyền"

【Tận thế + tiến hóa + Zombie + cơ giáp + không hệ thống】

Quái vật tạo thành tận thế, thiên tai, nhân họa, lây nhiễm vi khuẩn.

Văn minh nhân loại tại trước mặt tai nạn tàn khốc lần nữa cho thấy khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực.

Không hộ khẩu Hà Chung, tự do tại bên ngoài các chỗ che chở lớn, dựa vào một chiếc ngoài ý muốn đạt được thuyền cá hỏng, từng bước từng bước xây dựng văn minh cơ giới thuộc về chính mình.

...

Không có chúa cứu thế, chúng ta mỗi một người đều là chúa cứu thế của mình.