TruyenCV.Vip

Tam Quốc Hoàng Đế: Ta Có Hôn Quân Máy Mô Phỏng

Tam Quốc Hoàng Đế: Ta Có Hôn Quân Máy Mô Phỏng

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 03:36:53 13/10/2022

Giới thiệu truyện "Tam Quốc Hoàng Đế: Ta Có Hôn Quân Máy Mô Phỏng"

Xuyên việt đến tam quốc thành thiếu đế Lưu Biện, làm hôn quân liền trở nên mạnh mẽ? Nhà ai có đẹp đẽ em gái, dâng lên đến, quan tăng ba cấp.

【 keng, lạm dụng chức quyền, khen thưởng Đại Tuyết Long Kỵ +10000! 】

Thái hậu nhàn cư hậu cung? Đến, cho trẫm buông rèm chấp chính.

【 keng, hậu cung làm chính, khen thưởng vô song thần tướng +10! 】

Dự Châu xuất hiện tai tình? Phái cái tham quan đi qua đòi lấy hối lộ.

【 keng, trọng dụng tham quan, trung gian không phân, khen thưởng cao sản lương loại +100w thạch! 】

Lưu Biện phát hiện, này hôn quân, vô địch rồi.