TruyenCV.Vip

Tam Quốc: Bắt Đầu Truy Sát Lưu Quan Trương

Tam Quốc: Bắt Đầu Truy Sát Lưu Quan Trương

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 13:22:41 11/11/2022

Giới thiệu truyện "Tam Quốc: Bắt Đầu Truy Sát Lưu Quan Trương"

Xuyên việt thành Hoa Hùng con trai độc nhất Hoa Vũ.

Tị Thủy quan ở ngoài, Lưu Bị quăng kiếm chạy trốn, Quan Vũ cắt cần khí bào.

Bách kỵ cướp doanh trại, Viên Thiệu nghe tiếng đã sợ mất mật.

Đỗ phủ trước cửa, Lữ Bố quỳ xuống.

Trong hoàng cung, thương Tôn Kiên, đoạt ngọc tỷ.

Tái ngoại thảo nguyên, tam tộc đồng thời quỳ xuống.

Giang sơn như thử đa kiều, cần có mỹ nhân vì ta khom lưng.

Tam quốc nổi danh mỹ nữ, ngươi có thể tính ra mấy người. . .