TruyenCV.Vip

Tam Quốc : Bắt Đầu Trảm Quan Vũ

Tam Quốc : Bắt Đầu Trảm Quan Vũ

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 08:31:26 14/09/2022

Giới thiệu truyện "Tam Quốc : Bắt Đầu Trảm Quan Vũ"Đông Hán mạt niên, thiên hạ đại loạn, 18 Lộ Chư Hầu thảo phạt Đổng Trác. Tỷ Thủy Quan trước, một cái Ô Giang lật thuyền nam tử, hồn xuyên vừa chém giết Vô Song thượng tướng Phan Phượng Hoa Hùng, mờ mịt thời khắc may mắn thu được Bá Vương chi dũng.

Chư hầu doanh trại bên trong, chúng chư hầu bởi vì Hoa Hùng dũng mãnh, không người nào có thể địch mà mặt ủ mày chau, vẫn là Mã Cung Thủ Quan Vũ, híp lại mắt phượng lên tiếng chiến, trực tiếp lập hạ Quân Lệnh Trạng: "Mỗ gia nguyện đi trảm Hoa Hùng! Nếu không thành, trảm ta đầu! !"

Vừa vào chém quan vũ , như tên truyện :v