TruyenCV.Vip

Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 12:58:20 21/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch"

200 năm sau tận thế thời đại.

Lâm Tinh Hải đạt được hệ thống, hoành hành tận thế, nghiền ép hết thảy địch.

Nghiền ép nhất thời thoải mái, một mực nghiền ép một mực thoải mái.

Đinh! Đạt được huyết khí chi lực + 1

Đinh! Đạt được gien ưu hóa + 1%

Đinh! Đạt được súng ống kỹ năng tinh thông.