TruyenCV.Vip

Ta Thật Là Đứng Đắn Đạo Sĩ

Ta Thật Là Đứng Đắn Đạo Sĩ

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:25:57 17/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Thật Là Đứng Đắn Đạo Sĩ"

Đi qua Tiểu chu thiên, niệm chú bấm ngón tay quyết. Bần đạo ta vốn là Chân Võ quan, đắc đạo tiểu thần tiên . . .

Trương Tiểu Ất xuyên việt Đại Càn vương triều, thành Hàng Châu Chân Võ bên trong quan tiểu đạo sĩ.

Đọc Đạo kinh, tu đạo pháp, chém yêu tà.

Trong thành Hàng Châu chùa miếu nhiều, đồng hành là oan gia, luôn có 2 cái hòa thượng đoạt mối làm ăn.

"Này! Lớn mật con lừa trọc, thả ra Bạch Tố trinh!"

"Đạo tế, lại không làm chính sự ma phương liền thối."

[ không hệ thống, nhẹ khôi hài, nhẹ nhàng giải trí dân gian chuyện lạ ]