TruyenCV.Vip

Ta Thật Không Phải Đại Ma Vương

Ta Thật Không Phải Đại Ma Vương

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 20:37:20 08/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Thật Không Phải Đại Ma Vương"

Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.

Ngươi nếu không độ ta thành Phật, ta liền đưa ngươi nhập ma.