TruyenCV.Vip

Ta Thành Cổ Thần Thân Thuộc

Ta Thành Cổ Thần Thân Thuộc

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 16:48:44 26/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Thành Cổ Thần Thân Thuộc"

Sắp thức tỉnh Cổ Thần, đem văn minh kéo vào Thâm Uyên, hóa thành đất chết thế giới cần anh hùng cứu vớt.

Nhưng người nào nói cứu vớt thế giới nhất định phải giết chết Cổ Thần đâu? Trở thành Cổ Thần thân thuộc, thôn phệ mặt khác quái vật tiến hóa, tự mình leo lên thần vị biến thành Cổ Thần cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, không phải sao?

Nhân vật chính: Không, hay là để ta làm người đi.

Sứ Đồ nữ chính: Ngươi đã tỉnh? Giải phẫu rất thành công, ngươi bây giờ giống như ta, đều là Cổ Thần thân thuộc!