TruyenCV.Vip

Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Làm Sơn Tặc Vương

Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Làm Sơn Tặc Vương

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 05:38:14 11/10/2022

Giới thiệu truyện "Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Làm Sơn Tặc Vương"

La Thành xuyên việt thành sơn tặc tổ thiếu đương gia, đúng lúc gặp tiền thân phụ thân chết thảm, lại là một phương huyền huyễn thế giới, nguy cơ tứ phía.

Tu sĩ trích tinh cầm nguyệt, vượt ngang nghìn vạn dặm. Hắn một phàm nhân há có thể lật trời.

Đang lúc La Thành tuyệt vọng thời khắc, Sơn Tặc Vương hệ thống trói chặt thành công.

"Cái gì, nơi này là vương triều, đoạt!"

"Cái gì, nơi này là thánh địa thế lực phạm vi, càng phải đoạt!"

". . ."

Từ nay về sau, La Thành tại Sơn Tặc Vương con đường trên càng có càng xa.