TruyenCV.Vip

Ta Tại Dị Giới Xoát Kinh Nghiệm

Ta Tại Dị Giới Xoát Kinh Nghiệm

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 22:20:09 30/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Tại Dị Giới Xoát Kinh Nghiệm"

Một cái xuyên việt qua dị giới, dựa vào độ thuần thục năng lực, không ngừng xoát kinh nghiệm biến cường cố sự.

︵✰ Cảnh giới:

• Luyện Hình : Dịch Cân , Dịch Cốt, Dịch Tủy .

• Dưỡng Phách : Du Phách, Giáp Phách.

• Cảm Ứng...