TruyenCV.Vip

Ta Tại Đại Ngu Trường Sinh

Ta Tại Đại Ngu Trường Sinh

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 19:49:50 17/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Tại Đại Ngu Trường Sinh"

Lấy cỏ rác chi thân, mấy đời nhưng mưu một nước?

Từ từ thời gian, núi dời nước dễ, thương hải tang điền, duy ta không thay đổi.

...

【 chú thích: Quyển sách không đi 'Truyền thống trường sinh tu Tiên Lưu', không có từ phàm tục đến Tu Chân giới, không giống trường sinh, mang cho các vị độc giả lão gia không giống đọc thể nghiệm. 】