TruyenCV.Vip

Ta, Ma Nữ Chi Vương

Ta, Ma Nữ Chi Vương

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 20:51:03 10/09/2022

Giới thiệu truyện "Ta, Ma Nữ Chi Vương"

Lý Duy xuyên việt qua dị giới, thu được quản lý ma nữ nghề nghiệp .

Tin tức tốt là, tiền lương rất cao, đãi ngộ rất tốt .

Tin tức xấu là, tiền nhiệm trước đó đắc tội đại thần, mạng nhỏ tràn ngập nguy hiểm .

Tin tức tốt là, thủ hạ có nghe lời ma nữ .

Tin tức xấu là, ma nữ chỉ có một cái .

Tin tức tốt là, ma nữ thực lực siêu cường, siêu năng đánh .

Tin tức xấu là, ma nữ linh hồn bên trong tích lũy đại lượng ô nhiễm, lúc nào cũng có thể sa đọa bạo tẩu .

Tin tức tốt là, mình có đặc thù lực lượng, có thể hấp thu ma nữ trong cơ thể ô nhiễm, cường hóa tự thân .

Tin tức xấu là, chữa cho tốt cái này chút ma nữ về sau, các nàng tựa hồ bắt đầu sinh ra mới suy nghĩ ...