TruyenCV.Vip

Ta Lấy Thần Linh Làm Thức Ăn

Ta Lấy Thần Linh Làm Thức Ăn

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:31:31 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Ta Lấy Thần Linh Làm Thức Ăn"

30 năm trước ,

Lưu tinh trụy , Thần Khư hiện!

Có thần linh từ bên trong đi ra , lấy nhân loại làm thức ăn.

Kể từ ngày đó , nhân loại bắt đầu trở thành thần linh thức ăn ,

Trừ ta!

Bởi vì ta lấy thần linh làm thức ăn.