TruyenCV.Vip

Ta Là Tiệt Giáo Tiên

Ta Là Tiệt Giáo Tiên

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 12:26:25 17/08/2022

Giới thiệu truyện "Ta Là Tiệt Giáo Tiên"

Một khi tỉnh rượu, xuyên qua Hồng Hoang.

Đúng lúc gặp Tam Thanh thu đồ, Triệu Lãng bái tại Thông Thiên giáo chủ môn hạ, trở thành Tiệt Giáo đệ tử Triệu Công Minh.

Chính vào Vu Yêu lượng kiếp hồi cuối, Triệu Lãng là tại Phong Thần đại kiếp bên trong né qua sát kiếp, bắt đầu sớm bố cục mưu đồ.

Lại không nghĩ, lại từng bước một đi ra thuộc về mình Thần Thoại.

Ta Triệu Công Minh, sinh là Tiệt Giáo tiên, chết là. . . A phi, chết, kia là tuyệt đối không thể nào!

Đại đạo ba ngàn, ta đạo làm đầu!