TruyenCV.Vip

Ta Là Chúc Trung Tiên

Ta Là Chúc Trung Tiên

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 22:16:09 30/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Là Chúc Trung Tiên"

Vương Phúc xuyên qua mà đến, Kim Thủ Chỉ là có thể nhìn đến vạn vật sinh linh Mệnh Hỏa ngọn nến.

Người người đều có một cái ngọn nến, lấy vận đạo là sáp dầu, thiêu đốt Mệnh Hỏa.

Phàm nhân ngọn nến là màu đỏ, gặp ách vận biến thành đen.

Thế nhưng, chỉ có một loại tồn tại ngọn nến là màu trắng, quỷ!

Tất nhiên mở mắt ra lúc, nhìn thấy thu lưu hắn đạo quán chủ nhân, ngọn nến là trắng.