TruyenCV.Vip

Ta, Godzilla, Great Old One

Ta, Godzilla, Great Old One

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 22:57:20 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Ta, Godzilla, Great Old One"

---- Dị Thú lưu----

Khang Kiều từ thế giới ban sơ sinh ra bên trong thức tỉnh, chỉ là hắn lúc này lại trở thành Godzilla ấu thể.

Đây là một đầu Godzilla quyền đánh Old One cự thú, chân đá tín ngưỡng Chúng Thần cố sự.

Ban sơ, Thần được xưng là Mặt Đất cùng Dung Nham tối cổ thần linh;

Sau đó, Thần được xưng là chói lọi ngôi sao cùng ánh sáng tối cổ thần linh;

Cuối cùng, Thần là vũ trụ duy nhất người điều khiển, cũng là siêu thoát vạn vật cuối cùng biểu tượng.