TruyenCV.Vip

Ta Dùng Một Thanh Súng Ngắm Giết Xuyên Huyền Huyễn Thế Giới

Ta Dùng Một Thanh Súng Ngắm Giết Xuyên Huyền Huyễn Thế Giới

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:59:20 04/12/2022

Giới thiệu truyện "Ta Dùng Một Thanh Súng Ngắm Giết Xuyên Huyền Huyễn Thế Giới"

Lãnh Uyên xuyên việt rồi, mang theo trong trò chơi súng ngắm cùng một chỗ xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, còn có một cái cường hóa hệ thống.

Tại lần lượt cường hóa phía dưới, nguyên bản súng bắn tỉa thông thường biến thành kinh khủng nhất đại sát khí!

Ngươi lĩnh ngộ không gian chi đạo vô địch đối thế? Không có ý tứ, ta đạn có thể đánh vỡ tất cả không gian.

Ngươi lĩnh ngộ thời gian chi đạo vĩnh sinh bất tử? Không có ý tứ, ta đạn có thể bay qua dòng sông thời gian.

Súng ngắm nơi tay, cho dù Thiên Đế cũng giết cho ngươi xem!