TruyenCV.Vip

Ta Có Nhất Kiếm

Ta Có Nhất Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:32:21 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Ta Có Nhất Kiếm"

Ta có nhất kiếm, ra khỏi vỏ tức vô địch!

Cảnh giới: Củu Trọng,Tiên Thiên, Thần Anh, Chân Pháp, Vạn Pháp, Thông U, Thần Phách, Ngự Không cảnh, Phá Không cảnh, Diệt Không cảnh, là Địa Pháp cảnh, Thiên Pháp cảnh, Tiểu Kiếp cảnh, Đại Kiếp cảnh, Pháp Kiếp cảnh...