TruyenCV.Vip

Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn

Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 21:39:42 02/12/2022

Giới thiệu truyện "Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn"

Bình An huyện nha dịch Trần Uyên xuyên qua mà đến, trong đầu cất giấu một tòa khí vận tế đàn .

Chỉ cần hiến tế khí vận, liền có thể thu được thiên cơ chỉ dẫn, thần thông, công pháp, tà thuật, thiên tài địa bảo ...

Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có tập võ cao!

Đại Tấn những năm cuối, Tây vực Phật môn truyền đạo Trung Nguyên, Nam Cương yêu tộc nhìn chằm chằm .

Bắc man thiết kỵ 300 ngàn, uy áp biên cảnh .

Đạo môn chân nhân, Kiếm Tông kiếm tiên, ma đạo cự phách, giang hồ danh túc ... Thiên hạ đem loạn!

Đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại ...

Ta gọi Trần Uyên, đến từ vực sâu!

Sát phạt quả đoán .