TruyenCV.Vip

Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ

Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 17:57:48 03/12/2022

Giới thiệu truyện "Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ"

"Mạnh nhất trên thế giới kỹ năng, là cần chủ động thi triển kỹ năng sao?"

"Sai! Là bị động kỹ!"

"Cái gì là bị động kỹ?"

"Bị động kỹ, là thuần phát chủ động kỹ, là không người sẽ đi phòng bị sát chiêu, là người chết mới có thể biết được cuối cùng át chủ bài!"

"Có thể thông tục dễ hiểu chút?"

"Phương pháp hô hấp, cường tráng, cảm giác ..."

"Ha ha, liền cái này?"

Từ Tiểu Thụ một kiếm xé rách tinh hà, thế nhân phải sợ hãi .

"..."

"Cái này mẹ nó vậy gọi bị động kỹ?"

"Ân, kiếm thuật tinh thông ."