TruyenCV.Vip

Ta Bị Hogwarts Khai Trừ Rồi?

Ta Bị Hogwarts Khai Trừ Rồi?

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 05:22:33 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Ta Bị Hogwarts Khai Trừ Rồi?"

"Đo lường đến mèo vằn hình thái McGonagall giáo sư một con, cường tuốt ba mươi giây, khen thưởng: Biến hình thuật thiên phú!"

"Đo lường đến người tàn tật Voldemort một con, hỗ trợ lắp đặt mũi, khen thưởng: Xà ngữ thiên phú!"

"Đo lường đến nuôi trong nhà Phượng Hoàng Fawkes một con, hoàn thành thuần hóa, khen thưởng: Phượng Hoàng niết bàn!"

Nhìn hệ thống tuyên bố từng cái từng cái nghịch thiên nhiệm vụ, Rolf Scamander rơi vào trầm mặc. . . Hắn thật không muốn bị Hogwarts khai trừ a!