TruyenCV.Vip

Sư Đệ Xin Đừng Tu Luyện Nữa

Sư Đệ Xin Đừng Tu Luyện Nữa

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 12:42:36 09/09/2022

Giới thiệu truyện "Sư Đệ Xin Đừng Tu Luyện Nữa"

Lánh đời tông môn, cao nhân phong phạm môn chủ

siêu cấp cường đại sư huynh sư tỷ

Tất cả đều không có....