TruyenCV.Vip

Siêu Cấp Thần Hào: Từ Bị Phù Đệ Ma Ăn Hôi Bắt Đầu

Siêu Cấp Thần Hào: Từ Bị Phù Đệ Ma Ăn Hôi Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 19:13:57 11/12/2022

Giới thiệu truyện "Siêu Cấp Thần Hào: Từ Bị Phù Đệ Ma Ăn Hôi Bắt Đầu"

Ngô Nhiên, một giới công ty viên chức nhỏ, ngày nào đó đi ra mắt, không nghĩ tới nhà gái lại dẫn theo 59 người đến, bữa cơm này ăn 6 vạn RMB. . .

May là Ngô Nhiên lúc này bắt đầu dùng thần hào hệ thống, hệ thống để hắn không trả hóa đơn, vì lẽ đó. . .