TruyenCV.Vip

Sau Khi Bị Hủy Dung Mạo Ta Trở Thành Cự Tinh

Sau Khi Bị Hủy Dung Mạo Ta Trở Thành Cự Tinh

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 15:14:47 20/10/2022

Giới thiệu truyện "Sau Khi Bị Hủy Dung Mạo Ta Trở Thành Cự Tinh"

Nột, nói phải trái, ta đi một lần mở Giới nghệ sĩ nhiều năm nhân, tại sao có thể là Hoa Ngu người cứu độ à?

Fan của ta bầy fan cũng chạy còn dư lại không có mấy, làm sao có thể có nhiều như vậy các nghề đại lão là fan của ta đây?

Về phần cái gì Internet văn đàn đại thần, Soạn nhạc đại lão, văn đàn thái đấu, đỉnh cấp Biên kịch, thiên tài thi nhân vân vân và vân vân, vậy cũng là lời nói vô căn cứ.

Còn nữa, ta đều hủy khuôn mặt, trong ngoài nước trong vòng giải trí những thứ kia nữ thần làm sao có thể đều thích ta ư ?

Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết mà!

// đang ra 477 chương ~