TruyenCV.Vip

Pokemon Máy Sửa Chữa

Pokemon Máy Sửa Chữa

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 22:11:21 30/11/2022

Giới thiệu truyện "Pokemon Máy Sửa Chữa"

Ba mươi tuổi, là cái trạch nam, công việc là tại trang web Taobao bán định chế 6v Pokemon, vừa tiếp vào một cái đơn đặt hàng lớn, còn không có hoàn thành, liền xuyên qua đến chân thực thế giới Pokemon.

Mang theo vừa sửa đổi xong tự mang "Pickup" đặc tính nào đó chim,

Cùng với cái nào đó có thể sửa Shiny, sửa đặc tính, sửa chủng tộc giá trị, cá thể giá trị bàn tay vàng.

Chỉ là, ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì bàn tay vàng chỉ có một nửa a uy? !

Mà lại, chim ngốc ngươi mau đưa Kyogre bên trong miệng đem thả xuống!

Nhìn xem Cramorant đem Kyogre ngậm về nhà, Koyan lập tức cả người đều không tốt.

——

Quyển sách lại tên: Bắt đầu từ số không thế giới Pokemon kiếp sống.