TruyenCV.Vip

Pokemon Chi Ta Thật Không Phải Hệ Poison Trainer

Pokemon Chi Ta Thật Không Phải Hệ Poison Trainer

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:30:04 17/11/2022

Giới thiệu truyện "Pokemon Chi Ta Thật Không Phải Hệ Poison Trainer"

Truyền thống Pokemon văn.

Kanto khu vực bắt đầu.

Cùng Ash đồng kỳ, Pallet Town thần bí người thứ năm.

Ban đầu Pokemon, Bulbasaur.

Không hệ thống, bồi dưỡng Pokemon dựa cả vào nỗ lực, não động cùng cơ duyên.