TruyenCV.Vip

Phục Sinh Đế Quốc

Phục Sinh Đế Quốc

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 14:33:36 07/09/2022

Giới thiệu truyện "Phục Sinh Đế Quốc"

Đem vô hạn thời gian áp súc là một cái chớp mắt, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh.

Tại hèn mọn bên trong phấn khởi, hành tẩu ở thời gian khe hở, nghịch chuyển trăm triệu năm nô dịch.

Đây là một không chết nam nhân cùng hắn những đồng bào tránh thoát gông xiềng vận mệnh cố sự