TruyenCV.Vip

Phản Phái: Vai Phụ Không Muốn Làm Tiểu Đệ

Phản Phái: Vai Phụ Không Muốn Làm Tiểu Đệ

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 02:04:12 08/10/2022

Giới thiệu truyện "Phản Phái: Vai Phụ Không Muốn Làm Tiểu Đệ"

(Vai phụ + phản phái + nhân vật chính + nữ nhân + Tào tặc)

Ta tên Cơ Trường Cự ta thành nhân vật chính tiểu đệ.

Ta là vai phụ, ta không muốn làm ngốc thiếu, ta không muốn chết a.

Bắt đầu ta làm ra chăm sóc hắn người nhà quyết định. . .

Keng: Vai phụ hệ thống. . .